Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of verlies van winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Aangezien de inhoud op de site auteursrechtelijk beschermd is, kan elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal op de site het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetten schenden. Materialen op de site mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd of openbaar worden weergegeven, uitgevoerd of gedistribueerd, of worden gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Uniresearch.

Delft, 18 maart 2022

© 2022 Uniresearch B.V. Alle rechten voorbehouden