Terug naar homepagina
MKB-gericht

MIT

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Heeft u een MKB-onderneming en wilt u innoveren? Dan kunt u vanuit de MIT-regeling gebruik maken van een subsidie voor de vernieuwing of ontwikkeling van een product, productieproces of dienst. Projecten moeten passen binnen de thema’s zoals beschreven in de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s).

 

MKB Idee

Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal

Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen om mkb-bedrijven te stimuleren meer te investeren in de ontwikkeling en scholing van hun medewerkers. Hierdoor kunt u de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers verhogen.

© 2022 Uniresearch B.V. Alle rechten voorbehouden