Terug naar homepagina
Vergroening en duurzaamheid

MOOI

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Zoekt u financiering om samen met andere partijen (minimaal 3) een samenwerkingsproject van de grond te krijgen? Deze subsidie biedt de mogelijkheid om grootschalige projecten te ontwikkelen die oplossingen bieden binnen de thema’s: elektriciteit, gebouwde omgeving of industrie. Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten om in aanmerking komen voor subsidie.

 

Topsector Energiestudies Industrie

Als u de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie wilt onderzoeken, kunt u gebruik maken van de subsidie TSE Industrie Studies.  Binnen de haalbaarheidsstudie kunt u onderzoeken of een eventueel pilotproject kans van slagen heeft. Binnen de milieustudie onderzoekt u of er investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te halen.

 

TSE Industrie

Bent u op zoek naar financiering voor uw onderzoek en ontwikkeling van goedkopere, klimaat neutrale en/of circulaire producten en diensten, in de industriële sector?

Dan kan de regeling TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling wellicht een goede aanvulling bieden. De maximale subsidie voor deze tender is € 500.000 per project, waarbij u samenwerkt met andere bedrijven of onderzoekers. Uw oplossing moet uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben.

 

TSE

Topsector Energie

Ieder jaar zullen er, vanuit de Topsector Energie, ook nog verschillende andere subsidieregelingen opengaan voor ondernemers die Nederland duurzamer maken en de klimaatdoelen willen behalen, zoals de regelingen: DEI+ demonstratieprojecten, HER+ hernieuwbare energie, VEKI voor verduurzamen van de industrie en waterstofregelingen.  Vraag ons gerust welke regeling aansluit bij uw onderwerp dan kijken we samen met u of er een regeling past bij uw ontwikkeling en planning.

 

SDS

Subsidie Duurzame Scheepsbouw

Wilt u uw schip of offshore-constructie verduurzamen? De regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid of een duurzame levenscyclus.

© 2022 Uniresearch B.V. Alle rechten voorbehouden