Terug naar over Uniresearch

Eric Feenstra

Senior Adviseur

Eric is mede-eigenaar van Uniresearch en is sinds 1997 verantwoordelijk voor het algemeen management in zijn hoedanigheid als algemeen directeur. Sinds 2022 is Eric niet langer verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de onderneming, maar adviseert hij de directie over strategische vraagstukken, kwaliteitsborging en financieel-juridische zaken. Hij investeert ook in tech start-ups en stelt deze ervaring ter beschikking aan Uniresearch-collega’s en klanten bij het ontwerpen en managen van innovatieprojecten voor impact.

© 2022 Uniresearch B.V. Alle rechten voorbehouden