Terug naar over Uniresearch

Piter Miedema

Subsidieadviseur

Piter heeft een master in Chemistry & Physics: Nanomaterials Science en is in 2012 gepromoveerd in de anorganische chemie. Sindsdien heeft hij werkervaring opgedaan als (senior) wetenschapper bij verschillende (fundamenteel-)onderzoeksinstituten in Duitsland, terwijl hij zich bezighield met een verscheidenheid aan fundamentele en toegepaste onderzoeksonderwerpen en projecten op het gebied van materiaalwetenschap en katalyse, voordat hij in 2021 begon als consultant bij Uniresearch B.V., waar hij verantwoordelijk is voor het schrijven van subsidieaanvragen voor zowel Europese als nationale projecten. Piter is tweetalig opgevoed (Fries en Nederlands) en spreekt daarnaast vloeiend Engels en bijna vloeiend Duits.

© 2022 Uniresearch B.V. Alle rechten voorbehouden