Fundamenteel onderzoek

  NWO NWO publiceert jaarlijks subsidie oproepen met verschillende wetenschappelijke onderwerpen. Er kan financiering worden aangevraagd voor nieuwsgierigheidsgedreven

Europese samenwerking

  Horizon Europe Als uw bedrijf of kennisinstelling internationaal wil samenwerken om bij te dragen aan de oplossing

MKB-gericht

MIT Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren Heeft u een MKB-onderneming en wilt u innoveren? Dan kunt u vanuit de

Regionale samenwerking

  EFRO-subsidies (o.a. Kansen voor West) De EU wil de economische verschillen tussen de lidstaten en de regio’s

Vergroening en duurzaamheid

MOOI Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Zoekt u financiering om samen met andere partijen (minimaal 3) een samenwerkingsproject

Nationaal algemeen

  WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk Als innoveren essentieel is voor de toekomst van uw bedrijf, dan

© 2022 Uniresearch B.V. Alle rechten voorbehouden